Esther van Apeldoorn, ‘Manu Keirse (I) “Geef mensen meer verantwoordelijkheid”, https://www.feelz.nu/Manu-Keirse-I-Geef-mensen-meer-verantwoordelijkheid, Feelz (26 dec 2020)

Het gaat mis doordat de overheid ten strijde is getrokken tegen een virus op biologisch vlak maar te weinig heeft beseft dat we te maken hebben met menselijk gedrag. De overheid wil door strenge maatregelen het menselijk gedrag beïnvloeden, terwijl er juist ruimte moet zijn voor verantwoordelijkheid. (…) Doordat we de dood niet willen of kunnen aanschouwen, gaan we ons machteloos voelen. Angst voor de dood en onvoldoende kennis hoe hiermee om te gaan, leidt tot interventies die vaak niet wenselijk zijn en tot maatregelen die onze verantwoordelijkheid ontnemen. (…) Dit virus gaat ons leren de realiteit te zien. (…) Aanvaarden dat dood gaan ook mag. (…) Kennis over omgaan met verlies en aanvaarden dat verlies bij het leven hoort, is nog onvoldoende aanwezig in de samenleving. (…) Angst leidt tot de wens van controle. Als je controle te ver doorvoert, maakt het mensen monddood en machteloos. Dit kan ertoe leiden dat mensen niet meer nadenken over hun handelen. (…) Communiceren over cijfers en de maatregelen die van alles verbieden, maakt dat je mensen niet motiveert. In plaats van uit angst de regels gaan aanscherpen, dient men de nadruk te leggen op verantwoordelijkheid. (…) Eenzaamheid heeft een ingrijpende invloed op onze fysieke en mentale gezondheid. De machteloosheid neemt toe. (…) Machteloosheid is voor een groot deel een verlammende emotie. De diepe wortels zijn vaak schuldgevoelens.

Zoektermen

Corona coronavirus Covid-19 COVID coronacrisis