Jolanda Sanders, ‘Geen wat, maar wie …’ , http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=114437, Universiteit van Tilburg (maart 2011).

Uitsluiting

Een analyse naar de verhouding tussen de huidige praktijk van uitsluiting, marginalisering en
onzichtbaar maken en het verschijnen als een uniek ‘wie’ in de publieke ruimte in de filosofie van Hannah Arendt toegespitst op de zorg. (…) Het theoretisch kader van deze thesis omvat de theorie van twee denksters: Hannah Arendt, politiek filosofe en Annelies van Heijst, zorgethica.