‘Gehechtheid is biologisch ingekaderd’, http://blikophulp.nl/gehechtheid-is-biologisch-ingekaderd/, Blik op hulp (02/11/2015).

Verwachtingen

Een gehechtheidsrelatie bestaat in essentie uit de verwachtingen van het kind met betrekking tot de reacties van de ouders op zijn of haar signalen. Als ouders aan de behoeften van het kind tegemoet komen, dan weet het kind dat er op diens signalen adequaat wordt gereageerd en ontstaat een veilige gehechtheid. Als ouders minder consequent reageren, leert het kind dat de ouder wel aan zijn behoeften tegemoet komen, maar niet altijd. Sensitiviteit en responsiviteit zijn dan ook belangrijke ouderlijke kwaliteiten waar het gaat om de gehechtheid van kinderen.