Ingrid Mispelblom Beyer, ‘Gehechtheid’, https://www.goedgehecht.nl/gehechtheid-1/gehechtheid, GoedGehecht (bezocht op 26 juli 2019)

Te snel ‘gelabeld’

Gehechtheid is de affectieve band van een kind met een opvoeder met wie het kind regelmatig omgaat en aan wie het troost ontleent in tijden van angst en spanning. (…) Met het gegeven dat er zoveel geschreven en al onderzocht is en over de gehechtheid gesproken wordt, ontstaat er meteen ook een risico. Het risico dat er te snel conclusies getrokken worden. Conclusies getrokken worden zonder dat er een diagnose is gesteld en een kind te snel ‘gelabeld’ wordt. (…) Er is tot nog toe weinig onderzoek gedaan naar de hechtingsontwikkeling van kinderen met een ontwikkelingstoornis of verstandelijke beperking.

Melding Kennisweb

Via bovenstaande link is veel literatuur over hechting te vinden.