Ellen de Bruin, ‘Gekker maakt niet creatiever’, https://blendle.com/i/nrc-next/gekker-maakt-niet-creatiever/bnl-nn-20160311-1_28_1, nrc.next, blendle.com (11 maart 2016).

Rigide denken

Een depressieve stemming is sterk geassocieerd met vermijdingsgedrag, net als angst. En dat vermijden gaat samen met meer rigide denken, met nauwere aandacht. Dat is in het algemeen slecht voor de creativiteit. (…) Het idee dat een kwetsbare mentale gezondheid een voorwaarde is voor creativiteit spreekt wel aan. (…) De lijdende kunstenaar is een stereotiep romantisch beeld waar ook sommige kunstenaars zelf mee dwepen. (…) Matthijs Baas (1980) is universitair docent arbeids- en organisatiepsychologie aan de Universiteit van Amsterdam.