Redactie, ‘Geluk ten tijde van COVID-19: Nederlandse bevolking ongelukkiger’, https://www.eur.nl/en/ehero/news/geluk-ten-tijde-van-covid-19-nederlandse-bevolking-ongelukkiger-vooral-ouders-en-mensen-met, Erasmus Happiness Economics Research Organisation EHERO, Erasmus University Rotterdam (8 Apr 2020)

Met een daling van een 7,5 naar een 6,3 lijkt de Nederlandse bevolking zich minder gelukkig te voelen tijdens de COVID-19-uitbraak. (…) Geluksgevoelens in Nederland vóór de COVID-19-uitbraak (eind februari 2020) en tijdens de uitbraak (eind maart/begin april 2020) laten grote verschillen zien. (…) Van de Nederlanders geeft 71% aan dat de effecten van de COVID-19-uitbraak op het leven overwegend negatief zijn. (…) Mensen zeggen zich vooral meer gespannen, prikkelbaar, bedroefd, angstig en eenzaam te voelen. Toch is het sentiment niet alleen negatief: veel respondenten geven aan ook gevoelens van hoop, belangstelling, vastberadenheid, alertheid en energie te ervaren. (…) De geluksdaling is het grootst onder mensen met inwonende kinderen en mensen met inkomensonzekerheid. (…) Uit de resultaten blijkt (…) dat zij vaker aangeven geprikkeld en gespannen te zijn en dat het met name voor ouders een grote uitdaging is om thuiswerken te combineren met het geven van thuisonderwijs.