Erik Jan Harmens, ‘Gepest worden hoorde er gewoon bij in de jaren tachtig’, https://www.trouw.nl/leven/gepest-worden-hoorde-er-gewoon-bij-in-de-jaren-tachtig~bb5ab05e/, Trouw (15 september 2019)

Uit het lichaam

Ik werd niet boos, maar trad als het ware uit mijn lichaam, vloog in gedachten hoog boven waar we ons bevonden. (…) Anderen die niet mijn talent hadden om uit hun lichaam te treden en de lucht in te vliegen, hadden het zwaarder. (…) Vijfendertig jaar later hoop ik (…) dat er in plaats van wordt toegekeken wordt ingegrepen. Wees een held, lieve mensen, en pas goed op elkaar.