Ton Lammers, ‘Gewenste intimiteiten, hoe zit dat?’, https://www.linkedin.com/pulse/gewenste-intimiteiten-hoe-zit-dat-ton-lammers/, LinkedIn (6 november 2017)

Voorwaarden

Er zijn (…) drie voorwaarden waaraan voldaan moet zijn, wil een intimiteit (…) gewenst zijn:
1. de intimiteit is op het juiste moment
2. de intimiteit is afgestemd op de persoon
3. de intimiteit is door de ontvanger gewenst.
Het blijft (…) afstemmen op de mogelijkheden van de persoon.