Henk Maassen, ‘Ggz gebukt onder financiële druk’, https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/nieuwsartikel/ggz-gebukt-onder-financiele-druk-.htm, Medisch Contact (9 augustus 2019)

Houdbaarheid onder druk

De houdbaarheid van de geestelijke gezondheidszorg in Nederland staat onder druk. (…) Zorgaanbieders hebben (…) grote moeite om noodzakelijke innovaties te bekostigen of hun primaire proces te herontwerpen; noodzakelijke (IT)-investeringen blijven vaak uit. Daar komt een toenemende personeelstekort bij. Gevolg van dit alles: oplopende wachttijden, te hoge werkdruk op de crisisdienst, sluiting van klinieken, onveiligheid bij forensische klinieken en afnemende tevredenheid bij medewerkers. (…) Vergeleken met andere Europese landen scoort de Nederlandse ggz relatief goed op uitkomstindicatoren zoals de totale last die ontstaat door ggz-problemen, sterfte door suïcide en het aantal heropnames na een crisisopname.