Mark de Jonge, ‘Goed voelen, is goed…………voelen!’, https://www.linkedin.com/pulse/goed-voelen-goedvoelen-mark-de-jonge, LinkedIn, Pulse (9 oktober 2016).

Wederzijds raken

Door de emotionele beleving vinden er daadwerkelijke lichaamsveranderingen plaats. En door lichaamsveranderingen ontstaan ook weer emoties. Lichamelijke beweging en emotionele beweging raken en veroorzaken elkaar wederzijds. (…) De tastzin is actief als je fysiek en/of emotioneel geraakt wordt. Het gevoel in het hier en nu, ontstaat door hoe je letterlijk en figuurlijk, door jezelf en/ of je omgeving, geraakt kunt worden en welke emoties daar eventueel mee gepaard gaan.