Lidy Cornelissen, Harry van Nie, ‘Haptonomische zwangerschapsbegeleiding:
meer affectief contact en minder stress’, https://media-exp1.licdn.com/dms/document/C511FAQFkdf5szJGMhw/feedshare-document-pdf-analyzed/0?e=1585900800&v=beta&t=JQOSWdUpIl5V8nicm6SvST9Q9X2fH8vB18mFc3AJk8I, Haptonomisch Contact (maart 2020)

Wij voelen ons gesterkt in onze hypothe­sen: tijdens HZB (haptonomische zwangerschapsbegeleiding – red.) zien wij een toename van affectief contact in het drieman­schap zwangere, partner en kindje. Ook zien we een afname van stress. (…) Voor ons zijn de uitkomsten van de stel­len met complicaties in eerdere zwangerschappen opvallend. Wat eruit springt is de sterke stressafname in deze groep, die is significant groter dan in de groep zonder eerdere complicaties. (…) Hieruit trekken wij de voorzichtige conclusie dat HZB in het bijzonder positief scoort bij de groep met complicaties in het verleden.