Marloes Timmers, ‘Haptotherapie uit het verdomhoekje halen’, https://marloestimmers.nl/uncategorized/haptotherapie-uit-het-verdomhoekje-halen/, Marloes Timmers Haptotherapie (16 december 2020)

Er is inmiddels heel wat literatuur beschikbaar waarin de uitgangspunten van de haptonomie en de uitwerking daarvan voor de haptotherapie en het dagelijks leven beschreven worden. De laatste jaren is er ook mondjesmaat meer onderzoek gedaan naar de effecten van haptotherapie en haptonomische zwangerschapsbegeleiding. (…) Daarnaast is er ook steeds meer wetenschappelijk onderzoek voorhanden die ons gedachtengoed ondersteunen. Huidhonger, het verlangen om aangeraakt te worden, te voelen dat je bestaat en je gekoesterd wordt, is binnen de haptonomie bijvoorbeeld zo’n algemeen geaccepteerd begrip. (…) Voor ons als haptotherapeuten ligt er een taak om de haptotherapie uit het hoekje van alternatieve behandeling te halen.

Ingezonden door

Jenneke Riddersma, https://haptotherapie.net