Carien Karsten, ‘Hechting bepaalt hoeveel stress je aankunt’, http://www.carienkarsten.nl/hechting-bepaalt-stressrespons/, Carienkarsten.nl (12 augustus 2017)

Veiligheid

Eenzaamheid leidt tot eenzelfde stressrespons als stressvolle gebeurtenissen. (…) De mate van hechting – je ergens gewaardeerd en thuis voelen – bepalend (…) voor de stress die je aankunt. (…) Naarmate je signalen herkent die erop wijzen dat het veilig is, zal je stresssysteem ontspannen. (…) Voor het aanpakken van stress betekent dit dat je niet zozeer stresssituaties moet zien te vermijden, maar dat je beter op zoek kunt gaan naar de voorwaarden voor een gevoel van veiligheid.

Gegevens

Jos Brosschot