Marjolein Streur, Peter van Burken (red.), ‘Het belang van taal bij mensen met chronische pijn’, https://www.psychfysio.nl/het-belang-van-taal-bij-mensen-met-chronische-pijn/, PsychFysio (bezocht op 1 juli 2019)

Isolerend effect

Taal is een belangrijk aandachtspunt binnen de beschrijving van pijn. Aangezien pijn moeilijk objectief te meten is, zijn behandelaars afhankelijk van subjectieve waarnemingen van de patiënt hoe zij de pijn beschrijven. (…) Belangrijk om te weten is dat vooral het sociaal isolerende effect van het hebben van chronische pijn een dominant thema is bij alle mensen met pijn. (…) Mensen spraken nauwelijks over het lichaamsdeel waar de pijn zich bevond, de pijn had veel meer impact op hun hele persoon en het hele leven. De ervaren isolatie door de onzichtbaarheid van de pijn, de moeilijkheid om het te beschrijven en het gevoel van anders zijn dan anderen -samen met het sociale stigma en de schaamte – zijn voor mensen met chronische pijn een veel belangrijker issue.

Bron

Munday, I., Kneebone, I., Newton-John, T. (2019). The language of chronic pain. Disabil Rehabil. Jun 7:1-8.