Marc de Hond, ‘HET GEHEIM VAN ACCEPTATIE, http://revalidatiemagazine.nl/article/138910/het_geheim_van_acceptatie, Revalidatie Magazine (16-03-2018)

Veerkracht

Als je een grote verandering meemaakt in je leven is er tijd nodig om dat een plek te geven. (…) De precieze periode tussen het voor het eerst vernemen van slecht nieuws en de acceptatie van de nieuwe situatie is onder andere afhankelijk van iemands mentale veerkracht. (…) Eerst is het verschrikkelijk, daarna is het wennen, pas daarna wordt het leven weer leuk. Wat dat betreft is het krijgen van een handicap precies het omgekeerde van een huwelijk. (…) Of mijn verhaal nu objectief wáár is, is niet relevant. Als het voor mij maar waar voélt. (…) Wellicht is mentale veerkracht vooral weggelegd voor de mensen die het best in staat zijn om zichzelf dingen wijs te maken.