Wim Laumans, ‘Het hulpverleningsmodel’, http://www.wimlaumans.nl/het-hulpverleningsmodel-def3.pdf, Haptonomisch Contact, wimlaumans.nl (bezocht: 2 oktober 2016).

Hermeneutische cirkel

Zonder hulpverlener is er geen hulpvrager en zonder hulpvrager geen hulpverlener, zonder appellant geen geappelleerde en zonder geappelleerde geen appellant. Deze relatie is niet de subject-object relatie, waarbij de ander object van mijn kennis is, maar de subject-subject relatie, waarbij de ander de persoon is waar ik verantwoordelijk voor ben. (…) In de interactie is het vertrekpunt niet meer het ik, maar de ander. Het is de ander waar het appèl van uitgaat naar het ik, dat ontvankelijk is voor het appel. Het ik dat in het gemoed geraakt wordt door de ander (de ethische raakbaarheid) en die beslist om te helpen. De hulp maakt de cirkel rond. Dit wordt de hermeneutische cirkel genoemd.