Willem Schoonen, ‘Het is crisis in de psychologie en er is maar één manier om dat op te lossen’, https://www.trouw.nl/home/het-is-crisis-in-de-psychologie-en-er-is-maar-een-manier-om-dat-op-te-lossen~a4c8dacd/, Trouw (17 februari 2019)

Biologisch-culturele co-evolutie

Twee Nederlandse psychologen (…) betoogden onlangs (…) dat de psychologie de mist is ingegaan door zich een soort natuurkunde te wanen en in laboratoria allerlei metingen te gaan doen. Die ‘bèta-psychologie’ leidt tot nietszeggende resultaten en ontneemt het zicht op de enorme verscheidenheid aan mensen buiten het lab, betoogden zij. (…) Een nieuwe bijdrage in deze discussie kwam deze week in vakblad Nature Human Behaviour van de hand van Michael Muthukrishna, psycholoog aan de London School of Economics, en Joseph Henrich, antropoloog aan Harvard University in de VS. (…) Muthukrishna en Henrich zijn ervan overtuigd dat de psychologie uit de put kan worden gehaald met een overkoepelende theorie over menselijk gedrag. (…) Met de theorie van biologisch-culturele co-evolutie kun je een bouwwerk maken.