Emma Bruns, ‘Het virus trekt aan de noodrem’, https://www.nrc.nl/nieuws/2020/03/06/het-virus-trekt-aan-de-noodrem-a3992952, NRC (6 maart 2020)

Met de ontwikkeling van onze hersenen lijken we problemen op te delen in vier kwadranten. In oplopende graad van moeilijkheid: problemen op de korte termijn die concreet zijn (een ondergelopen keuken, een gebroken been), problemen op de korte termijn die abstract zijn (extreem hoge bloeddruk of een burn-out), problemen op de lange termijn die concreet zijn (zwerfafval in het bos, ongeneeslijke kanker) en langetermijnproblemen die ook nog eens abstract zijn (roken of klimaatverandering). (…) Die laatste categorie heeft vaak de grootste consequenties omdat we er nu niet zoveel van merken, terwijl we er wel nu iets aan zouden moeten doen. En dat is precies waar de hivemind, de collectieve intelligentie van de familie van Coronoviridae, een gat in de markt heeft gevonden. (…) ‘De natuur’ is vooral een hinderlijk fenomeen geworden dat zorgt voor files bij glad wegdek en bladeren op het spoor. De natuur lijkt dat, louter gedreven door overlevingsdrang, zelf te begrijpen. (…) Kunnen we empathie voelen met de natuur? Als we zintuigelijk verbinding kunnen maken. (…) Angst heet een slechte raadgever, maar in praktijk is hij de enige die onze bagatelliserende geesten in kan dammen. (…) Virussen zijn geen organismen, ze hebben per definitie een gastheer nodig om hun eigen genetisch materiaal te kunnen verspreiden. Ze zijn bij voorbaat geprogrammeerd om zich afhankelijk van hun omgeving op te stellen.