Felix de Fijter, ‘Hoe complottheorieën ook onze politiek doordrenken’, https://www.denieuwekoers.nl/hoe-complottheorieen-ook-onze-politiek-doordrenken, De Nieuwe Koers (10 juni 2020)

Complottheorieën worden geloofd door mensen die vaak helemaal geen politiek-strategisch doel voor ogen hebben. (…) Een complottheorie is voor hen zoiets als een coping mechanism, een manier om met stress en informatieonzekerheid om te gaan. De vatbaarheid voor complottheorieën heeft dus te maken met iets heel gewoons en herkenbaars: bezorgdheid. (…) Zo’n complottheorie is de uitdrukking van een hermetisch gesloten wereldbeeld. Alleen als je erin gelooft, ken je de eigenlijke waarheid. Die waarheid is exclusief: als je er niet in gelooft, ben je blind, dan laat je je voorliegen door de media of door de politiek. (…) Het blijkt dat angst, frustratie en onzekerheid de voedingsbodem vormen voor complottheorieën, evenals woede. (…) Een complottheorie helpt je om deze emoties te kanaliseren.

Zoeknaam

Beatrice de Graaf