Laura Batstra, ‘Hoe de psychiatrisering van eigenaardige trekjes steeds verder gaat’, https://www.volkskrant.nl/wetenschap/hoe-de-psychiatrisering-van-eigenaardige-trekjes-steeds-verder-gaat~a4514548, de Volkskrant (1 september 2017)

Nieuwe stoornissen

Er zijn (…) steeds meer eigenschappen, emoties en gedragingen waarvan we vinden dat ze ongepast zijn, en dat ze behandeling behoeven. (…) Horen worstelingen en moeilijkheden niet gewoon bij het menszijn? (…) Wetenschappers worden afgerekend op hun aantal publicaties (…) en onderzoeken waarbij men geen verschil vindt (…) maken nauwelijks kans op acceptatie door een wetenschappelijk tijdschrift. Het gevolg is dat onderzoekers de neiging hebben hun resultaten fors te overdrijven. (…) Elke eigenschap (…) kan in extreme vorm ellende geven. Het almaar creëren van nieuwe stoornissen praat mensen met lichte problemen een ziekte aan en helpt degenen die lijden aan extreme vormen van de eigenschap niet.