Bregje Hofstede, ‘Hoe een slapeloze de nacht terugwon’, https://decorrespondent.nl/12112/hoe-een-slapeloze-de-nacht-terugwon/4488453380928-16d81e25, De Correspondent (12 februari 2021)

Bij het overgrote deel van de slapelozen is er fysiek niets aan de hand. (…) Dat neemt niet weg dat er wel degelijk iets te vinden is dat onvrijwillige nachtbrakers fysiek kenmerkt. (…) Onderwerp een slapeloze aan een serie testjes, en het zal je opvallen dat ze op bijna elke waarde die je maar kunt meten heel hoog scoort. Haar brein is opvallend actief. (…) Wat je ook meet, je vindt signalen van grote alertheid. (…) Grote alertheid of opgewondenheid heet hyper-arousal. (…) Hyper-arousal wordt ook wel omschreven als een overgevoelig stresssysteem. (…) Slaapproblemen nemen toe afhankelijk van de context. En het afgelopen jaar maakte dat spectaculair duidelijk. Terwijl de pandemie ons dagelijks leven een ander aanzien gaf, veranderde ze ook onze nacht: het lijkt erop dat we collectief meer wakker lagen. (…) Verandert onze wereld, dan verandert onze nacht. Des te vreemder dat er in het gangbare gesprek over de oorzaken en oplossing van slaapproblemen zo volledig wordt gefocust op het fysieke en neurologische. (…) Slapeloosheid is niet beperkt tot de nacht, maar verbonden met het hele etmaal, en eigenlijk het hele leven. (…) Bekijk je insomnie niet als toevallige fysieke stoornis, maar als een zinvol signaal – iets dat je wijst op een probleem, en niet als een probleem op zich – dan kun je het nachtelijke woelen misschien omzetten in een beweging die wél ergens naartoe gaat. (…) Zo kwam het dat ik mijn studentenkamer verruilde voor een huisje in de Bourgogne en mijn Albert Heijn-tassen voor een moestuin.

Literatuur

Slaap Vatten – Hoe een slapeloze de nacht terugwon