Mariette Verschure, ‘Hoe groeit het zelfvertrouwen?’, http://www.aboutyourlife.nl/portfolio-items/hoe-groeit-het-zelfvertrouwen/, About Your Life (bezocht: 5 februari 2017).

Communicatie

Een laag zelfbeeld betekent dat je jezelf niet zo hoog inschat en een negatief gevoel over jezelf hebt. Dit uit zich in gevoelens van onzekerheid, schuld en minderwaardigheid. (…) Benoem positief wat je wilt bereiken: ‘Goed, dat je rustig bent gebleven’. (…) Geef je compliment welgemeend en oprecht en neem er de tijd voor. (…) Non-verbale communicatie heeft veel meer impact, dan de verbale communicatie.