Danny Compier, ‘Hoe je houding je onoverwinnelijk kan maken’, https://www.sprout.nl/artikel/expertblog/hoe-je-houding-je-onoverwinnelijk-kan-maken?_sp=99473031-a7d1-4186-96e9-c9fefc6cb3fa.1518171654177, Sprout, MT MediaGroep (1 februari 2018)

Afstemming

Afstemmen is het proces waarbij je aspecten van je eigen externe gedrag aanpast en afstemt op dezelfde aspecten in het externe gedrag van een ander persoon. (…) Dit geldt niet alleen voor lichaamsdelen, maar ook voor gezichtsuitdrukkingen, de toonhoogte van iemands stem en gebaren zoals hoe iemand zijn armen beweegt en de manier van ademhaling. (…) Als je dit lukt ben je volledig in harmonie met de ander.