Edwin Oden, ‘Hoe je vroege jeugd je relaties beïnvloedt’, https://www.psychologiemagazine.nl/artikel/lessen-in-de-liefde/, Psychologie Magazine, WPG Media (9 juli 2005)

De manier waarop we als volwassene omgaan met liefde en intimiteit, wordt voor een belangrijk deel bepaald door onze vroegste ervaringen. Cruciaal is hoe onze ouders in de eerste jaren na onze geboorte reageerden op onze behoeften. Mensen hechten zich aan hun partner zoals ze dat in hun jeugd aan hun ouders hebben gedaan. (…) De meeste ouders zijn attent, warm en begripvol, maar er zijn er ook die afstandelijk, afwijzend of kil zijn. Weer anderen zijn onvoorspelbaar: ze reageren alleen op hun kind als ze daar zelf tijd voor of zin in hebben.

Zoeknamen

John Bowlby
Pieternel Dijkstra
Mary Ainsworth
Dineke Kroesbergen
Roos Vonk