Drs. P. van Burken, ‘Hoe obesitas bijdraagt aan chronische pijn’, https://www.psychfysio.nl/hoe-obesitas-bijdraagt-aan-chronische-pijn/, PsychFysio (bezocht op 18 april 2016).

Vaker chronische pijn

Obesitas correleert niet alleen met pijn maar ook met de mate van functionele- en psychische complicaties bij pijn. Iemand met obesitas heeft (…) vaker chronische pijn en heeft daar meer last van. (…) Bij zowel pijn als bij obesitas is er een hoge prevalentie van depressie. Pijn en depressie geven functionele beperkingen en een hunkering naar calorierijk voedsel. Laag zelfvertrouwen en sombere stemming neigt ook tot het eten van meer comfortvoedsel.