‘Huid-op-huidcontact na keizersnede vermindert NICU-observaties substantieel’, https://www.vakbladvroeg.nl/huid-op-huidcontact-keizersnede-vermindert-nucu-observaties-substanstieel/, Vakblad Vroeg (30 juni 2017)

Bevorder huidcontact

De onderzoekers (…) bevelen zorgverleners aan om direct huid-op-huidcontact te bevorderen voor alle medisch stabiele moeders en hun pasgeborenen, ongeacht de baringswijze.