‘Impact vroeggeboorte verdient preventieve aandacht’, https://www.vakbladvroeg.nl/vroeggeboorte/, Vakblad Vroeg (12 september 2017)

Eerste levensjaar veel kansen

Vroeggeboorte heeft vrijwel altijd impact op een kind en zeker ook op de ouders. (…) 50-60% van de premature kinderen krijgt op een moment in hun leven problemen. (…) Het contact maken en ontspannen sociale interactie of spelen lukt niet zo goed. (…) ls er geen grote schade is vastgesteld of ernstige medische complicaties zijn geweest, is in de eerste twee, drie jaar veelal niet zichtbaar of er wat loos is. De problemen verschijnen namelijk vaak pas op schoolleeftijd of nog later in de adolescentiefase. (…) Een te vroeg geboren baby heeft in het eerste levensjaar veel kansen en mogelijkheden om te herstellen van de vroege geboorte.