Joost Visser, ‘Interesse in de patiënt levert juist tijd óp – Oud-huisarts promoveert op empathisch communiceren’, https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/interesse-in-de-patient-levert-juist-tijd-op.htm, Medisch Contact (17 juni 2017)

Persoonsgericht werken

Tijdens de studie en de coschappen leren artsen het persoonsgericht werken langzaam af. (…) Anders dan in de specialistische opleidingen is er in de huisartsenopleiding wél volop aandacht voor de communicatieve aspecten. (…) Vrijwel alle huisartsen zien empathie als een belangrijk element in het consult, en ervaren daardoor meer plezier in hun werk. Om empathisch te kunnen zijn – vinden zij – moeten zij authentiek zijn, de patiënt met respect benaderen, een goede atmosfeer creëren en op voet van gelijkheid communiceren. Verder moeten zij zich fit voelen, geen tijdsdruk ervaren en niet worden afgeleid door privéomstandigheden of een gebrekkige praktijkorganisatie. Essentieel vinden zij non-verbale communicatie, zoals direct oogcontact en een actieve luisterhouding. (…) Te veel standaarden en protocollen belemmeren huisartsen persoonlijk te blijven. (…) Als ik echt contact heb, kan ik de ander beter helpen en wordt mijn werk een stuk makkelijker.