Dagmar van der Neut, ‘Intuïtie: waarom we meer weten dan we denken’, https://www.psychologiemagazine.nl/artikel/intuitie-volg-je-gevoel/, Psychologie Magazine, WPG Media (bezocht: 8 januari 2020)

Voordat we bewust waarnemen, heeft onze intuïtie al geoordeeld. (…) Dat ons lichaam eerder ‘weet’ wat er aan de hand is dan we beseffen, is ook te zien aan het verschijnsel dat je maagpijn of verkrampte schouders kunt krijgen, zonder te weten waarom. (…) Leren luisteren naar de signalen die het lichaam geeft, kan helpen onze intuïtie te verbeteren. (…) Als we alles op een rationele manier moesten besluiten, zouden we uren kwijt zijn met het inventariseren van alle mogelijke opties, het uitdenken van alle mogelijke consequenties van iedere optie en met het maken van een uitgebreide kosten-batenanalyse. Op basis van ervaring kunnen onze emoties in een oogwenk bepalen wat goed is en wat niet. (…) We kunnen er dus van uitgaan dat ons zesde zintuig verbetert, naarmate we meer ervaringen opdoen. (…) Intuïtie is een onderschatte bron van kennis die van groot nut kan zijn, maar zij heeft het niet altijd bij het rechte eind. Ze is vatbaar voor besmetting. Vooroordelen, stereotypering, stemming, verwachtingen, vertekende herinneringen: psychologen hebben talloze onderzoeken gedaan waaruit blijkt dat de mens zichzelf voor de gek kan houden en vaak geen inzicht heeft in zijn eigen motivatie.