Margreet Tienstra, ‘JA op inhoud. NEE op gevoel.’, http://www.tienstrahaptonomie.nl/ja-op-inhoud-nee-op-gevoel/, Tienstra haptonomie (bezocht op 10 januari 2017).

Twijfelachtig en nieuwsgierig

Mensen die geen “nee” durven te zeggen, zeggen vaak wel “nee” met hun lijf. Ze wachten bijvoorbeeld (net iets langer) met reageren, bewegen iets naar achteren, en/of worden iets minder verstaanbaar. Als ze dan verbaal “ja” zeggen, kan het zo zijn dat dit twijfelachtig overkomt en verwarring of zelfs irritatie oproept bij hun gesprekspartner(s). Maar het kan ook de nieuwsgierigheid wekken.