Stevo Akkerman, ‘Jan Keij – De ander is leidraad voor het goede’, https://www.trouw.nl/religie-filosofie/de-ander-is-leidraad-voor-het-goede~bad6714b/, Trouw (15 augustus 2019)

Het goede is de gevoeligheid

Het goede is geen opvatting, maar een gevoeligheid voor de ander. (…) Dat gaat zover dat Keij over de mens zegt dat die niet alleen een gevoeligheid voor anderen hééft, maar zelfs die gevoeligheid ís. (…) Filosofisch gezien is hij gegrepen door de ‘copernicaanse wending’ die Levinas veroorzaakte door de ander als uitgangspunt te nemen. (…) Iedereen is een gevoeligheid voor de ander. Hoewel het zeker mogelijk is die gevoeligheid te vergeten. Of te negeren. Maar we hebben het van nature. En het mooie is: als het goede voortkomt uit het appèl van de ander, betekent het: schep kwaliteit van leven voor die ander. (…) Je kunt het goede (…) niet benoemen: zodra je dat doet, kom je in het gebied van de opvattingen, maar het goede is geen opvatting, het is een voortdurend zoeken. (…) Je kunt nooit zeggen: ik ken jou. Zelfs niet als je tientallen jaren met iemand samenleeft. Hooguit: ik heb een beeld van jou. (…) Wij kunnen fantastisch contact hebben, maar er blijft altijd iets dat buiten dat contact zal vallen. (…) Onze verantwoordelijkheid gaat altijd gepaard met onverantwoordelijkheid – ik doe het nooit helemaal goed. Al mijn daden bevatten ook iets van ‘misdaden’. (…) Rechtvaardigheid gaat altijd gepaard met onrechtvaardigheid. (…) Jan Keij (1948) studeerde tijdens zijn werk als onderwijzer filosofie aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn afstuderen promoveerde hij op de filosofie van Emmanuel Levinas, waarover hij ook verschillende boeken publiceerde.

Dankzegging

Wim Laumans, haptotherapeut

Extra verbinding

EMMANUEL LEVINAS – Betekenis voor de haptonomie