Eveline Brandt, ‘Je moet je fysiek veilig voelen om te kunnen helen’, https://www.psychologiemagazine.nl/web/Artikelpagina/Je-moet-je-fysiek-veilig-voelen-om-te-kunnen-helen.htm, Psychologie Magazine (november 2013).

Lichamelijke reacties

Als psychologen en psychiaters wordt ons natuurlijk geleerd om te praten. Dus praten we. Maar het wordt almaar duidelijker dat traumaslachtoffers daar niet van opknappen. Wanneer jou nare dingen zijn overkomen, is het fijn als iemand je verhaal aanhoort en erkent hoe vreselijk het geweest moet zijn. Maar dat neemt de inprenting van angst en walging niet weg. Dat zijn primitieve lichamelijke reacties die uit een ander, niet-talig deel van het brein komen.