Brenda Kluijver, ‘Van Wielink over persoonlijk leiderschap: ‘Jezelf kennen zorgt voor verbinding, ook met de patiënt’, https://www.doq.nl/van-wielink-over-persoonlijk-leiderschap-jezelf-kennen-zorgt-voor-verbinding-ook-met-de-patient/, DOQ.nl (16 juni 2020)

Persoonlijk leiderschap gaat in essentie over jezelf kennen en weten hoe jij interacteert met je omgeving. Het gaat over het omarmen van jouw eigen levensverhaal, daar eigenaarschap over kunnen nemen. (…) Eigenaar zijn van je eigen levensverhaal is (…) een fundamentele voorwaarde om sturing te geven aan je leven: als je niet weet waar je vandaan komt, weet je ook niet waar je heengaat. Hoe dieper je wortels zijn, hoe groter de groei die je kunt maken. (…) De laatste jaren ontdekken we in het veld van medisch leiderschap steeds hoezeer emotionele weerbaarheid en emotionele intelligentie te lang ondergeschoven kinderen zijn geweest. (…) Er is (…) zeker een verband tussen psychische klachten en persoonlijk leiderschap. (…) Waar het bij persoonlijk leiderschap het meest om draait: verbinding voelen. (…) Verbinding gaat over vertrouwen in jezelf en de ander, overgave en weten dat kwetsbaarheid je onmetelijk sterk maakt.