Theo de Groot, ‘Jong geleerd’, https://www.linkedin.com/pulse/jong-geleerd-theo-de-groot, LinkedIn, Pulse (17 juni 2018)

Motorisch leerproces

In het motorisch leerproces van toenemende vloeiendheid, accuratesse en snelheid is een aantal kenmerken te benoemen. (…) Hoe meer herhalingen hoe beter een vaardigheid beheerst wordt. (…) De toename van het vaardigheidsniveau is te zien in accuratesse. De nauwkeurigheid gaat omhoog. (…) De bewegingen vergen steeds minder aandacht. (…) Naarmate de uitvoering meer nauwkeurigheid vraagt, zal de snelheid waarmee de beweging wordt uitgevoerd, weer lager worden.