‘Jonge kinderen steeds vaker overspannen’, https://www.nationalezorggids.nl/jeugdzorg/nieuws/42506-jonge-kinderen-steeds-vaker-overspannen.html, Nationale Zorggids (19 april ’18)

Komende onderzoeken

Kinderen moeten steeds meer, niet alleen op school maar ook in sport en op sociaal gebied. Het NCJ is een onderzoek gestart naar hoeveel kinderen in Nederland last hebben van prestatiedruk. (…) Ook kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer wil een onderzoek starten naar stress en werkdruk bij jongeren en kinderen.