Konstantin Stanislavski ontwikkelde in de twintiger en dertiger jaren van de vorige eeuw een methode voor het acteren. Kern ervan was een bewustzijnsontwikkeling door een proces van diepgaande zelfanalyse en reflectie dat aan het werken als acteur ten grondslag zou moeten liggen. Het ontdekken en bewaren van integriteit waren sleutelwoorden tot waarachtigheid van de acteur. Zijn methode heeft zo’n immense invloed gehad op Amerikaanse acteurs en regisseurs dat Stanislavski’s methode verheven werd tot ‘The Method’. Op een geheel andere, namelijk sterk voelende, manier ligt bewustzijnsontwikkeling ten grondslag aan de hedendaagse haptotherapie. Op Het Hapsis Huis radio bespreekt acteur en regisseur Jörgen Scholtens de methode van Konstantin Stanislavski uitgebreid en staat hij stil bij haptotherapie en wat die methode kan betekenen. https://hethapsishuis.nl