Zeno Siemens Braga, ‘Kan het wat zachter?! Ja, maar met alleen techniek redden we het niet’, https://decorrespondent.nl/11445/kan-het-wat-zachter-ja-maar-met-alleen-techniek-gaan-we-geluidsoverlast-niet-oplossen/4241277158580-88f8b66c, De Correspondent (29 juli 2020)

Subjectieve ervaringen zijn lastig te vangen in wetgeving die noodzakelijkerwijs werkt met objectieve grenzen. Ook geluid onder een maximumwaarde kan ernstige hinder opleveren. (…) Decibellen worden al bijna honderd jaar gemeten, zonder dat er echt consensus bestaat over een ‘veilige’ hoeveelheid. (…) ‘Meten is weten én regelen’ sneeuwt de subjectieve beleving gemakkelijk onder. (…) Iedere keer blijkt ook weer dat het ook over de kwaliteit van het geluid gaat. (…) Bij (geluids)overlast blijkt de mate van controle die iemand denkt te hebben over de bron van de ergernis van grote invloed op de ervaring van hinder. (…) De meest vernuftige technieken worden ingezet om de decibellenjacht nog nauwkeuriger te maken en de normen te verlagen, de beleving blijft bijzaak. (…) Als je erkent dat geluidsoverlast subjectief en veranderlijk is, dan begrijp je dat wetgeving op zichzelf nooit genoeg kan zijn.