Esma Linnemann, ‘Kauwen op een rozijn helpt echt niet tegen uitbuiting en onderbetaling’, https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/kauwen-op-een-rozijn-helpt-echt-niet-tegen-uitbuiting-en-onderbetaling~bca94bd6/, de Volkskrant (20 september 2019)

Individu blijft verantwoordelijk

Terwijl steeds meer bedrijven de aandachts- en ontspanningsmethode inzetten tegen stress, waarschuwt hoogleraar management Ronald Purser ervoor stress te zien als een individueel probleem, in plaats van een maatschappelijk. (…) Ronduit cynische bevindingen vatte hij samen in Mcmindfulness – How Mindfulness Became the New Capitalist Spirituality dat begin deze zomer uitkwam in de Verenigde Staten. Mindfulness, zo stelt Purser, is een neoliberale ontspanningsmethode die mensen passief en gedwee maakt. (…) De aandachtstrainingen worden ingezet opdat mensen meer werkdruk aankunnen. (…) Natuurlijk is stressreductie aantrekkelijk. (…) Ondertussen wordt de productiviteit opgevoerd. (…) Mensen (…) maken zich het meest zorgen over hoge werkdruk, gebrek aan een ziektekostenverzekering, ze zijn bang om ontslagen te worden. Die mensen zijn er niet bij gebaat om heel mindful een rozijn op te eten, zij hebben behoefte aan politieke en sociale verandering. (…) Mindfulness belooft vrijheid van stress, maar legt de verantwoordelijkheid volledig bij het individu. (…) Er is een hardnekkig idee dat stress voorkomt omdat we niet goed zijn aangepast aan het moderne leven. (…) Veel mensen met psychische klachten zoeken hun toevlucht in mindfulness. Maar mediteren is geen vervanging voor therapie.