Mirjam Bogerd-vd Brink, Marieke Damman, ‘Kijk me (niet) aan!’, https://gavemensen.nl/kijk-me-aan/, GaveMensen (bezocht op 27 januari 2018)

Teveel

Oogcontact is een basale manier van contact maken. (…) Onderzoek toont aan dat de hersengolven van baby’s en volwassenen meer gelijk gaan lopen als ze elkaar aankijken. (…) Oogcontact geeft verbondenheid, stimuleert empathie en maakt dat we ons gezien voelen. (…) Onderzoek toont aan dat enkel het maken van oogcontact al een overprikkeling van de amygdala teweeg brengt bij mensen met autisme. (…) Vandaar dat zij oogcontact vermijden als manier om overprikkeling te voorkomen.  Ook hoogsensitieve kinderen en volwassenen willen oogcontact vaak liever vermijden. (…) Kijken we de ander in de ogen, dan maken onze hersenen dus niet alleen direct een inschatting van de eigen status, maar ook die van de ander en dit alles in relatie tot elkaar. (…) Samengevat hebben hoogsensitieve kinderen geen biologische redenen dat oogcontact an sich een probleem maakt maar blijkt het tegelijkertijd wel regelmatig teveel te zijn.  (…) Het creëren van een veilige sfeer en het kind leren omgaan met zelfbewuste emoties en veelheid van prikkels zijn (…) voorwaarden om (oog)contact te kunnen maken.