LISANNE DE VAAN, ‘Kinderen en jongeren zijn angstiger en depressiever dan ooit. En dit is waarom. – INTRINSIEKE DOELEN HEBBEN ANNO 2016 PLAATSGEMAAKT VOOR EXTRINSIEKE DOELEN’, http://www.bedrock.nl/2016/10/28/kinderen-en-jongeren-zijn-angstiger-en-depressiever-dan-ooit-en-dit-is-waarom/, Bedrock (bezocht op 10 november 2016).

Persoonlijke ontwikkeling

De theorie (…) is dat de huidige generatie jongeren gericht is op extrinsieke doelen in plaats van intrinsieke doelen. En dat maakt depressief. Intrinsieke doelen hebben te maken met persoonlijke ontwikkelingen, terwijl extrinsieke doelen gericht zijn op materiële zaken en oordelen van anderen. (…) De vrijheid van kinderen om te spelen en de wereld op eigen houtje te verkennen is in de afgelopen decennia sterk gedaald. (…) Spelen is (…) gericht op intrinsieke doelen. (…) Tegenwoordig wordt de vrijheid van kinderen te veel beperkt.