Lynn Berger, ‘Klagen is een kunst’, https://decorrespondent.nl/7557/klagen-is-een-kunst/2800465835508-8f0ef4c5, de Correspondent (3 november 2017)

Constructief

Van jongs af aan leren we dat we klagen – door de Van Dale gedefinieerd als ‘droefheid of pijn door geluiden of woorden uiten’ en het ‘uiten van ontevredenheid’ – maar beter kunnen laten. (…) De slechte reputatie van klagen is onterecht. (…) Beter bekwamen we ons in de kunst van het positief denken, het dankbaar zijn en het ‘niet oordelen’ dat onderdeel is van mindfulness – met name die laatste techniek heeft de afgelopen jaren een haast onaantastbare status bereikt. Wie gelukkig wil zijn leeft ‘in het moment,’ ziet het glas als halfvol en dankt het universum iedere dag weer voor al het goede in haar leven. Klagen gaat regelrecht tegen al die gospels in. (…) Het anti-klaagdogma gaat eraan voorbij dat klagen lang niet altijd louter negatief is. Sterker, in veel gevallen is het juist een constructieve bezigheid, die meer lof verdient dan de huidige dankbaarheidscultus het gunt. (…) Eigenlijk is klagen (…) een sociale activiteit – altijd gericht op een ander, een vorm van contact.