Kristel van Lieshout, ‘Laat je inspireren door….Evelynn Glennie over ‘how to truly listen’, https://www.plazacultura.nl/nieuws/nieuws/laat-je-inspireren-doorevelynn-glennie-over-how-to-truly-listen, Plaza Cultura (23 JANUARI 2020)

Bekijk (…) haar TED talk waarin ze het belang van luisteren in het algemeen, luisteren naar ons lichaam, het belang van onderzoeken, jezelf vragen stellen, het openen en door-voel vermogen van je lichaam uitlegt waardoor je hele lichaam een resonantiekamer kan worden/zijn #muziek #inspiratie #barefoot #haptonomie.

Video