Drs. P. van Burken, ‘Laura Mitchell relaxatie techniek bij fibromyalgie’, https://www.psychfysio.nl/laura-mitchell-relaxatie-techniek-fibromyalgie/, PsychFysio (bezocht op 16 november 2017)

MMRT

Voor het behandelen van de klachten is een brede biopsychosociale benadering nodig. (…) Een methode die wat minder bekend is binnen de fysiotherapie is de Mitchell Method Relaxation Technique (MMRT). (…) De methode bestaat uit geleide fantasie, spierrelaxatie en ademoefeningen. In deze methode oefent de patiënt een houdingspatroon aan die tegengesteld is aan een stress gerelateerd houdingspatroon. (…) De patiënt wordt systematisch aangeleerd bewegingen te maken in de tegengestelde richting en te voelen wat het verschil in lichaamsgevoel is. (…) Chronische aandoeningen zijn niet voor niets ‘chronisch’, dat wil zeggen tamelijk resistent tegen verandering. Denken dat het probleem te verminderen of zelfs oplosbaar is met een eenvoudige interventie is niet reëel.  Toch kunnen eenvoudige korte interventies een plaats hebben.