Marcel Roomans, ‘Leer jongens zich beter te uiten’, https://www.trouw.nl/opinie/leer-jongens-zich-beter-te-uiten~a247ca11/, Trouw (23 oktober 2017)

Gericht onderwijs

Jongens zitten in de knel en gaan niet zelden (te) stoere dingen doen zoals van bruggen afspringen en vlak voor een rijdende sneltrein oversteken. (…) Primatoloog Frans de Waal concludeerde bij (alle) zoogdieren dat het gevoel achtergesteld te zijn, leidt tot frustratie en agressie. (…) Het Filosofisch Kwintet 2015 wees al op het belang van leren praten én luisteren zonder te vervallen in het conflictgesprek. Dat moet beginnen bij de jeugd. (…) De oplossing is er (…): gericht onderwijs in leren communiceren….een nieuw vak!