Ger Groot, ‘Levinas: De ander als voorwaarde’, http://www.trouw.nl/tr/nl/5116/Filosofie/article/detail/3341471/2012/11/02/Levinas-De-ander-als-voorwaarde.dhtml, TROUW.NL (02/11/12).

Aanzien

Voordat de wereld er werkelijk toe kan doen, ben jij er al en zie jij mij aan. Van jouw blik ben ik de gijzelaar.