Lynn Berger, Irene Caselli, ‘Maak kennis met de opvoedexpert die opvoeden een gevaarlijk idee vindt’, https://decorrespondent.nl/11314/maak-kennis-met-de-opvoedexpert-die-opvoeden-een-gevaarlijk-idee-vindt/4192731303816-4e74fd34, De Correspondent (9 juni 2020)

Het idee dat ouders met de juiste methodes betere of succesvollere mensen kunnen maken van hun kinderen is een misvatting. (…) Eerdere generaties ontwikkelingspsychologen – denk aan Sigmund Freud bijvoorbeeld, of Jean Piaget – stelden zich baby’s en kinderen veelal voor als onderontwikkelde, irrationele kleine wezens die geen onderscheid konden maken tussen fantasie en werkelijkheid, oorzaak en gevolg. Het is niet ondenkbaar dat veel ouders er zo nu en dan hetzelfde over denken. Maar (…) onderzoek laat zien dat kleine kinderen zich juist ontzettend redelijk gedragen. (…) Het doel van onze vroege kindertijd is ontdekken hoe de wereld werkt. (…) Zo is een dreumes die keer op keer op keer haar drinkbeker op de grond gooit een stuk minder onhebbelijk wanneer je weet dat ze het niet doet om jou te irriteren, maar om uit te vogelen hoe de zwaartekracht werkt. (…) In veel moderne, geïndustrialiseerde samenlevingen (…) komen de verschillende levensfases, en hun verschillende functies, niet altijd even goed tot hun recht. Zo moeten veel kinderen zich aanpassen aan onderwijssystemen die nauwelijks aansluiten bij de manier waarop ze het beste leren. (…) Ouders (…) kunnen zich (…) beter als tuinier opstellen dan als timmerman: een timmerman werkt om een bepaald resultaat te bereiken, terwijl een tuinier bij het verzorgen van een plant hooguit een vaag, en altijd onbereikbaar eindpunt voor ogen heeft. (…) Zoals het belangrijk is om kinderen bloot te stellen aan een grote variatie rolmodellen, leren ze ook het meest van verschillende onderwijsstijlen. Een uniform schoolsysteem brengt bovendien een ‘monocultuur’ aan mensen voort. (…) Hoe slechter we zijn als timmerman, hoe zorgzamer, vergevingsgezinder en bewuster we misschien wel worden als tuinier.

Zoeknaam

Alison Gopnik