Redactie, ‘Manier van onderzoeken depressie niet altijd betrouwbaar’, https://nedkad.nl/news/manier-van-onderzoeken-depressie-niet-altijd-betrouwbaar/, Nederlandse Kenniscentrum Angst en Depressie – NedKAD (17 februari 2020)

De essentie van het probleem is dat onduidelijk is wat depressie precies inhoudt. (…) Symptomen verschillen enorm van patiënt tot patiënt. (…) Meetproblemen vormen de kern van de crisis om depressie te begrijpen. (…) Onderzoekers moeten stoppen met depressie als één syndroom te zien, want individuele symptomen kunnen het vertrekpunt zijn voor een passende behandeling.

Zoeknaam

Eiko Fried