Babah Tarawally, ‘Medelijden is geen compassie’, https://www.trouw.nl/opinie/medelijden-is-geen-compassie~b680b61b/, Trouw (5 september 2019)

Empathie en compassie

Door ervaring weet ik nu dat (…) omarmingen vooral gebaseerd waren op empathie, als een trofee voor de barmhartige Samaritaan. Ze deden alles voor mij. (…) Ik heb medelijden verward met compassie, omdat ik net als de ander gericht was op mijn individualiteit. (…) Ik zoek de verbinding door (…) verhalen mogelijk te maken voor een groot publiek. Dus van empathie voor mijn individuele verhaal naar compassie voor het grotere geheel. (…) Empathie is vaak onze drijfveer om tot actie over te gaan of de ander te helpen. (…) Compassie maakt (…) dat we er als maatschappij samen uitkomen via een actieve interesse in elkaars waardepatronen. Laten we onze empathie blijvend koesteren om dit uit te laten monden in compassie.