Caroline Kraaijvanger, ‘Meeleven met vreemden: dat kun je leren!’, http://www.scientias.nl/meeleven-met-vreemden-dat-kun-je-leren/, Scientias.nl (22 december 2015).

Verrassend positief

Dat de proefpersonen na het experiment sterker meeleefden met vreemden, komt door wat de onderzoekers een ‘neuronaal leersignaal’ noemen. Dat leersignaal ontstaat door verrassend positieve ervaringen met vreemden. In andere woorden: je kunt dus leren om je in vreemden te verplaatsen en met ze mee te leven. Dat leerproces heeft vervolgens niet alleen effect op je kijk op die ene vreemde waar je een positieve ervaring mee hebt gehad, maar op de gehele groep waartoe die vreemde behoort.