Marjolein Streur, Peter van Burken (red.), ‘Meer bewuste aandacht voor het placebo-effect zorgt voor beter behandelresultaat’, https://www.psychfysio.nl/meer-bewuste-aandacht-voor-het-placebo-effect-zorgt-voor-beter-behandelresultaat/, PsychFysio (bezocht op 10 mei 2018)

Pijnverwerking

Uit onderzoeken blijkt dat wanneer therapeuten bewust rekening houden met het placebo-effect, dat het behandelresultaat tot 5 keer groter is dan wanneer daar geen rekening mee wordt gehouden. (…) Ondanks (…) toenemende aandacht over dit onderwerp worden contextuele factoren nog weinig gebruikt bij de behandeling van musculoskeletale pijn. (…) Een van de best onderzochte contexten van de behandeling is de open- versus verborgen aanpak. Een open aanpak waarbij de patiënt op de hoogte is van alle aspecten van de behandeling leidt vaker tot positieve resultaten dan de verborgen aanpak, waarbij de patiënt onwetend is over de therapie. (…) Op neurobiologisch niveau is uit studies gebleken dat verschillende veranderingen in het pijnverwerkingsnetwerk optreden als positieve of negatieve contextuele factoren placebo of nocebo effecten triggeren. (…) Bij onder meer fibromyalgie, lage rugpijn en osteoartritis is het (…) placebo-effect vastgesteld. (…) Hoewel over het algemeen wordt gedacht dat het effect van een placebo vermindert als de patiënt weet dat het om placebo gaat, blijkt uit onderzoeken ook wel dat dit niet het geval is. Bovendien geeft zorgvuldige en bewuste manipulatie van contextuele factoren weer extra mogelijkheden om een therapeutische behandeling te versterken.